Instagram Photo Gallery

środa, 27 sierpnia 2014

Niedziela w Galerii Historii Miasta w Jastrzebiu Zdroju


MUZEUM ORAZ ZEGAR KWIATOWY PRZED GALERIĄ


ŚCIEZKI W PARKU ZDROJOWYM

ŚCIEŻKI PRZED MUZEUM

FONTANNA W PARKU ZDROJOWYM

Galeria Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju – muzeum, położone w Jastrzębiu-Zdroju. Placówka działa w ramach jastrzębskiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
Placówka powstała w 2002 roku, a jej pierwszą siedzibą była część Publicznego Żłobka Nr 1 przy ul. Wrzosowej 14. Wobec planów powiększenia żłobka, w 2009 roku Galeria musiała opuścić zajmowane pomieszczenia. W latach 2009-2010 prowadziła działalność w Domu Zdrojowym. Od października 2010 roku siedzibą placówki jest budynek dawnych Łazienek II, pochodzący z lat 1910-1912, położony w Parku Zdrojowym.
Aktualnie placówka posiada dwie wystawy stałe:

  • etnograficzną pt. „Śląska chata”, w ramach której odtworzono wygląd dawnych: izby mieszkalnej, komory i kuźni,
  • górniczą, zaaranżowaną w postaci wyrobiska, z ekspozycją ukazującą górnicze narzędzia pracy oraz zwyczaje.
Placówka planuje zorganizowanie stałych ekspozycji, poświęconych historii miasta oraz NSZZ „Solidarność” na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Ponadto Galeria organizuje wystawy czasowe. Od 2006 roku placówka wydaje kwartalnik „Biuletyn Galerii Historii Miasta".
Muzeuum jest obiektem całorocznym, czynnym od poniedziałku do piątku, a w okresie letnim (1 lipca – 15 września) również w niedzielę.

 ŚLĄSKA CHATA;

ŻARNA

ŻARNA

 

PIEC KUCHENNY DO CHLEBA ,WIRÓWKA,UBIÓR CHŁOPKI

SITA,ŁOPATY,CEP, ŻARNA ,MISKI

ŁÓŻKO

W KUCHNI NA SCIANIE

KREDENS KUCHENNY

GÓRNICZA;

GÓRNIK W GALOWYM MUNDURZE

AKCESORIA GÓRNICZE;HEŁM,METANOMIERZE,POG,AU
UBIORY SZTYGARA

LAMPKA GÓRNICZA

RODZINY GÓRNICZE-FIGURKI

SKARBNIK