Instagram Photo Gallery

wtorek, 18 lutego 2014

MURZYNEK BAMBO po ślasku(na wesoło)


MURZINEK BAMBO
W Africe miyszko Bambo, Murzinek,
Blank czorny, mały lokaty synek.
Czorno mo matka, łojca czornego,
Ujka i ciotka, dziadka i ... kozdego.
Mo piykno chałpa - by ją zbudować
trza mieć patyki, deski i trowa.
Bo przeca lepszyj chałpy nie trzeba
Jak sie rok caly hyc leje z nieba.
Bestoż to sagie są Afrykony
I mało kery je łobleczony.
Bestoż fest dużo se uszporują
Bo czopek, mantli...nic niy kupują.
Bambo Murzinek to mądry synek....
I niy mo w szkole samych jedynek.
Bo sie mądrości wkłodo do gowy
W swyj afrykońskij szkole ze trowy.
W szkole tyj niy ma ławek, tablicy
I gimnastycznyj sali - by ćwiczyć.
Tam wszyscy afrykońscy szkolorze
Mają sie od nos troszyczka gorzyj,
Bo brak im heftów, taszy z książkami,
Bestoż po piosku piszą palcami.
Lecz skuli tego tyż fajnie mają,
Bo im nic do dom niy zadowają!
Jak już Murzinki w szkole głód mają
To przerwa robią i se śniodają.
Ale niy mają tasz ze sznitami,
Ani sklepiku ze kołoczkami.
Głodny Murzinek se w las zaleci,
By se na drzewie fest pomaszkecić.
Może se urwać figi, daktyle
Lub po banany na drzewo wylyźć.
A jak go suszy to zamiast Coli
Na fest sie wielko palma wgramoli,
Kaj sie napije bardzo zdrowego,
Mlyczka z łorzecha kokosowego.
My tu na Śląsku, czy tam daleko,
Za siódmom górą, za siódmom rzeką...
Mieszkają ludzie - kożdy w swym domu
I to niy wadzi przeca nikomu,
Że jedyn jy kołocz a inny daktyle.
Porozmyślej o tym choćby przez chwilę!
  
Słowniczek: niezrozumiałych wyrazów, zwrotów gwarowych.
Blank – całkiem, zupełnie
Lokaty- człowiek okręconych włosach
Bestoż – przez to, dlatego, z tego powodu
Hyc – skwar
Sagie – nogi
Uszporać- oszczędzać
Szkolorz – uczeń
Heft- zeszyt
Tasza – torba
Skuli – powód
Kołoczek – rogalik, drożdżówka
Pomaszkecić – pojeść, popodjadać
Mantel – płaszcz
Kaj – jak
Trza- trzeba
Kery – który
Obleczony – ubrany
Piosek – piasek
Fest – bardzo
Przeca - przecież