Instagram Photo Gallery

piątek, 5 września 2014

Pustynia Siedlecka

Pustynia Siedlecka – nazwa nadana dawnemu wyrobisku kopalni piasku formierskich, położonemu w pobliżu wsi SIEDLEC  Zajmuje obszar 25h i jest częściowo zalesiona  sosną.Na terenach piaszczystych znajduje się oczko wodne  ze skupiskiem roślin szuwarowych.
Teren ten stanowi atrakcję turystyczną oraz obszar zainteresowania miłośników sportów motorowych, którzy mogą tutaj spróbować swych sił w "pustynnych" warunkach.