Instagram Photo Gallery

czwartek, 22 listopada 2012

OBRZĘDÓW CIĄG DALSZY.....i BARBÓRKA

OBRZĘDÓW CIĄG DALSZY.....SKOK PRZEZ SKÓRĘ.


W czasach dzisiejszych najbardziej znanym obrzędem górniczym, spopularyzowanym jest Skok przez skórę. Był on niegdyś formą przyjęcia do stanu górniczego... Choć jest to zwyczaj liczący kilka stuleci, to w Polsce znany jest dopiero od około sześćdziesięciu lat. Zrodził się on w Styrii, górniczym okręgu Austrii, i tam zapoznali się z nim polscy studenci kształcący się w Akademii Górniczej w Leoben, W okresie międzywojennym obchód ten był kultywowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, powstałej w 1919 roku. Obchodzono go w dzień św. Barbary....Po wojnie wznowiono jego tradycję..

Skok przez skórę – stara tradycja górnicza, ceremonia przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego przez stare strzechy. Polega na opasaniu skórą i skoku przez nią zgodnie z górniczą tradycją.
Obecnie celebrowana podczas Karczm Piwnych i przez studentów studiujących kierunki związane z górnictwem.
Ma bogatą oprawę, prowadzi ją Lis Major. Adepci stanu górniczego ubrani są w mundury górnicze, towarzyszą temu sztandary, lampki górnicze, fanfary oraz orkiestra górnicza.
Ceremonia skoku przez skórę występuje też podczas uroczystości przyjęcia adeptów do zawodu hutnika.


Czwarty dzień grudnia to jedna z najbardziej symbolicznych dat na Górnym Śląsku. Na ten dzień przypadają imieniny Barbary, patronki wszystkich górników. W regionie, w którym przez dziesiątki lat wiodącą rolę odgrywał przemysł wydobywczy, dzień ten zawsze był obchodzony niezwykle uroczyście.
Popularna "Barbórka" jest cyklicznym świętem, podczas którego górnicy spotykają się ze sobą, wspólnie bawią. W tym dniu organizowane są liczne msze święte dla górników, przemarsze i parady solenizantów, zwłaszcza popularne są występy orkiestr górniczych. W godzinach wieczornych odbywają się karczmy piwne.

W związku z Barbórką, tradycyjnym świętem górniczym, życzymy wszystkim Górnikom wiele zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także ciepła rodzinnego domu. Niech św. Barbara czuwa nad Waszym bezpieczeństwem.