Instagram Photo Gallery

sobota, 27 października 2012

KOMAŃCZA w BIESZCZADACH

  

Komańcza posiadająca status miejscowości uzdrowiskowej. Ponadto cała gmina zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 1990 r. jest gminą ekologiczną.
Gmina Komańcza to jeden z najczystszych obszarów w Polsce. Ponad 70% powierzchni zajmują lasy, które są pozostałością dawnej puszczy karpackiej. Stanowią one ostoję zwierzyny grubej. Żyją tu jeleń karpacki, sarny, dziki, rysie, żbiki, lisy, kuny, niedźwiedzie, wilki i żubry. Walory przyrodnicze oraz przynależność Gminy Komańcza do regionu etnograficznego kultury łemków stanowią o wielkiej atrakcyjności tego zakątka Polski.
Gminapołożona jest przy granicy Polsko-Słowackiej, co w naturalny sposób rzutuje na rozwój wzajemnych kontaktów społeczności lokalnych obydwu państw. Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 3 przejścia graniczne (dro-gowe w Radoszycach, kolejowe w Łupkowie, piesze w Balnicy).
Gmina Komańcza od kilku lat aktywnie rozwija współpracę polsko-słowacką szczególnie w zakresie kultury, sportu, straży pożarnych i wymiany młodzieży. Przejawia się ona między innymi w organizowa-nych cyklicznie wspólnych imprezach kulturalnych, spotkaniach, zawodach i rozgrywkach sportowych.
Internowanie Prymasa [[Stefan Wyszyński|Stefana Wyszyńskiego]] w Komańczy ==
[[Plik:Klasztor nazaretanek w komanczy - tablica.jpg|thumb|250px|Pamiątkowa tablica przy klasztorze]]
W okresie W okresie od 29.X.1955 do 28.X.1956 w klasztorze internowany był Prymas [[Stefan Wyszyński]]. W czasie pobytu w klasztorze duchowny mieszkał na pierwszym piętrze w pokoju nr 5. Odwiedzający klasztor mają możliwość zwiedzenia pokoju prymasa a także kaplicy, w której się modlił.
Parę  zdjęć które zrobiłam serdecznie wszystkich pozdrawiam

PANORAMA na KOMAŃCZĘ

CERKIEW

KLASZTOR ss.NAZARETANEK