Instagram Photo Gallery

czwartek, 16 sierpnia 2012

ŁAGÓW

Gmina Łagów położona jest w centralnej części Województwa Lubuskiego, usytuowanego na zachodniej granicy Polski na obszarze Środkowego Nadodrza, mniej więcej w połowie drogi między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą, w pobliżu trasy E-30 Poznań-Świecko-Berlin.
     Zajmuje powierzchnię 199,2 km2 i graniczy z gminami: od północy - Sulęcin, od zachodu - Torzym, od wschodu - Lubrza, od południa - Bytnica i Skąpe. Gmina Łagów składa się z 12 sołectw oraz 8 osad i przysiółków. Gmina położona jest na terenie trzech obszarów krajobrazowych: Doliny Środkowej Odry, Równiny Torzymskiej i Pojezierza Łagowskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej i Pojezierza Brandenbursko-Lubuskiego; nad jeziorami: Trześniowskim (186 ha, głęb. 58,8 m) i Łagowskim (82 ha). Poprzez to stanowi ośrodek turystyczny i wypoczynkowy, zwany Perłą Ziemi Lubuskiej.
Odległości od innych miast Polski (w linii prostej od centrum)

Zielona Góra 46 km
Gorzów Wielkopolski 45 km
Świebodzin 18 km
Sulęcin 17 km
Słubice 49 kmGmina Łagów położona jest na obszarze zaliczanym do I i II kategorii walorów turystycznych. Wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową położona jest w trójkącie małych miast (Świebodzin - Sulęcin - Rzepin) o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej zaliczanych do grupy A. Ponadto, w związku z rozpoczętą realizacją budowy autostrady A-24 przebiegającej przez środkową część gminy, znaczna jej część znalazła się w tzw. głównym paśmie zagospodarowania związanego z układami liniowymi o znaczeniu krajowym i europejskim.