Instagram Photo Gallery

wtorek, 13 października 2015

Kościół św. Jana Chrzciciela w Lubrzy

Kościół został zbudowany w 1848 jako świątynia ewangelicka i taką funkcję pełnił do 1945. Budowla została wzniesiona w stylu neoromańskim, posiada jedną nawę, półkolistą absydę od zachodu i wysmukłą wieżę od wschodu. Funkcję kościoła katolickiego świątynia przyjęła po wojnie, powodem był odpływ protestanckiej społeczności z Lubrzy, oraz zniszczenie w czasie działań wojennych katolickiego kościoła położonego na starym cmentarzu. W 1946 kościół został powierzony do obsługi duszpasterskiej salezjanom. Pierwszym katolickim proboszczem w kościele został ks. Michał Kubacki.