Instagram Photo Gallery

wtorek, 7 kwietnia 2015

Najładniejsze mosty w Polsce

Potrafią zadziwić swoją wielkością, rozmachem, rozwiązaniami technicznymi. Niektóre z nich pretendują do miana osiągnięć inżynierii, inne zadziwiają rozwiązaniami funkcjonalnymi i architektonicznymi, a jeszcze inne są po prostu piękne. Oto krótki przegląd najciekawszych polskich mostów
W Stań­czy­kach 

W Stań­czy­kach

La­sko­wi­ce Po­mor­skie-Gru­dziądz

  w Tcze­wie na dol­nej Wiśle

  w Płoc­ku

w War­sza­wie
w Pu­ła­wach

w Gdań­sku
w War­sza­wie