Instagram Photo Gallery

czwartek, 13 lutego 2014

DZIŚ TO JUŻ HISTORIA-ŚLĄSK CIESZYŃSKI

OSTATNIE KSIĘSTWO ŚRODKOWEJ EUROPY

Wiedeńska Wiosna Ludów w 1848 roku odbiła się żywym echem na Śląsku Cieszyńskim, doprowadzając do rozbudzenia polskiego i czeskiego życia narodowego. Ujawnił się i nasilił narodowościowy konflikt między zamieszkującymi Śląsk Cieszyński Polakami, Niemcami i Czechami. Jego rozstrzygnięcie a jednocześnie koniec egzystencji politycznej administracyjnego tworu jakim było Księstwo Cieszyńskie, zbiegło się z zakończeniem I wojny światowej. Ostatnim aktem było umieszczenie w cieszyńskim zamku, w latach 1914 –1916, siedziby Głównego Sztabu Armii austro - węgierskiej, której generalnym inspektorem oraz głównodowodzącym był ostatni książę cieszyński Fryderyk Habsburg. Przy sztabie tym przebywał Józef Piłsudski, który jeszcze pod skrzydłami Austrii organizował I Brygadę Legionów Polskich. Po zakończeniu wojny w listopadzie 1918 roku i rozpadzie Monarchii Austro – Węgierskiej likwidacji uległo także Księstwo Cieszyńskie, którego terytorium w 1920 roku podzielone zostało pomiędzy nowopowstałą Polskę i Czechosłowację. Obecnie historyczne ziemie Księstwa Cieszyńskiego znajdują się na terytorium Powiatu Bielskiego i Cieszyńskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Województwie Morawsko – Śląskim w Republice Czeskiej.
ZAPOMNIANE HISTORIE ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
W FILMIKACH;