Instagram Photo Gallery

niedziela, 17 listopada 2013

Księżna Maria Krystyna Habsburg oraz Pałac Habsburgów w ŻywcuKsiężna Maria Krystyna Habsburg, córka Karola Olbrachta i Alicji Ankarcrona, z polskiej linii Habsburgów, po prawie 60 latach emigracji powróciła do Żywca. Dziadek księżnej, Karol Stefan Habsburg, po wybudowaniu w Żywcu pałacu, osiadł tu na stałe. Nauczył się języka polskiego i przyjął polskie obywatelstwo. Jego syn Karol Olbracht walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, broniąc niepodległości Polski. Został odznaczony Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Gdy wybuchła II wojna światowa, odmówił podpisania Volkslisty.

Po zakończeniu wojny rząd PRL upaństwowił wszystkie dobra Habsburgów, a  rodzina mimo swych zasług dla Polski musiała opuścić kraj. W 2001 r. z inicjatywy Rady Miejskiej Żywca odremontowano dla księżnej Marii Krystyny Habsburg mieszkanie w Nowym Zamku, by mogła powrócić w rodzinne strony. Jest ona osobą otwartą, lubianą przez młodzież z mieszczącego się w zamku Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych. Prowadzi także działalność charytatywną. W Żywcu jest bardzo szanowana, uświetnia swoją obecnością różne uroczystości i spotkania. Przy odrobinie szczęścia księżną można spotkać na spacerze w parku.