Instagram Photo Gallery

środa, 21 sierpnia 2013

Przejazdem -GÓRA ŚW.ANNY


 Góra św. Anny, Góra Chełmska, Góra św. Jerzego, Góra św. Jakuba ... Tak pisał o tej Górze w XIX stuleciu poeta śląski ks. Norbert Bończyk: »... tu ma Śląsk swoją Wandę, tu swój Wawel święty ...« Od wieków lud tutaj zamieszkały pielgrzymuje »ku świętej Ance« - jak nieco familiarnie, acz z serdeczną tkliwością, zwykło się mówić o Patronce tego miejsca. Dlatego z punktu widzenia kulturowego i historycznego jest to Góra święta dla Śląska; symbol wiary, pociechy w utrapieniach, pokrzepienia serc i ufnej modlitwy.