Instagram Photo Gallery

wtorek, 2 kwietnia 2013

O bocianach w kwietniu 2013r.

Bocian biały jest ptakiem stadnym, stada tysięcy osobników notowane były na szlakach wędrówek i na zimowiskach w Afryce. W sezonie lęgowym ptaki, które nie biorą udziału w tokach zbierają się w grupach liczących 40 lub 50 osobników[24]. Mniejszy, ciemno upierzony bocian białobrzuchy spotykany jest często w stadach bocianów białych w południowej Afryce[32]. Pary lęgowe bociana białego mogą wspólnie żerować w małych grupach polować; w niektórych rejonach notowano również kolonie lęgowe[33]. Jednakże grupy wewnątrz kolonii bocianów białych znacznie różniące się wielkością i strukturą społeczną są swobodnie definiowane; młode bociany, które zaczynają przystępować do lęgów często zajmują gniazda położone na obrzeżach kolonii, podczas gdy starsze bociany osiągają większy sukces rozrodczy zajmując gniazda o lepszej jakości położone w centralnej części kolonii lęgowych[34]. Struktura społeczna i spójność grupy jest utrzymywana przez altruistyczne zachowania, takie jak zachowania komfortowe. Bociany wykazują takie zachowanie wyłącznie w okolicach gniazda. Stojące ptaki muskają głowy ptaków siedzących, czasem są to rodzice pielęgnujące swoje młode, a czasem młode pielęgnujące się nawzajem[35]. W przeciwieństwie do większości bocianów, bociany białe nigdy nie przyjmują postawy z otwartymi skrzydłami, choć wiadomo, że opuszczają skrzydła (trzymając je z dala od tułowia ze sterówkami skierowanymi w dół), gdy ich upierzenie jest mokre[36].
Wydaliny bocianów, składające się z kału i moczu, czasem spadają na ich własne nogi, przez co stają się one białe[27] Parowanie odchodów zapewnia chłodzenie[37]. Na nogach ptaki, które były obrączkowane czasami odchody mogą się nagromadzić obrączki prowadząc do ściśnięcia i urazu nogi[38]. Odnotowano również przypadki, kiedy bociany białe używały narzędzi w postaci ściśniętych w dziobie ździebeł mchu służących do podawania pisklętom kropel wody[

 WIOSNO POPATRZ NA TE BOCIANY I PRZYJDŹ JUŻ!!!!!!!
CZEKAMY NA CIEBIE!